Program

Međuigre 0-24

Zijah A. Sokolović
premijera 17. 2. 2006. Ljubljana, Slovenija

Primadone

MILENA – TANJA BOŠKOVIĆ DARA – RADA ĐURIČIN Režija: Irfan Mensur Adaptacija i dramaturška obrada: Irfan Mensur Saradnik: M. Nedović Muzika: Sanja Ilić Tekst songova: Irfan Mensur Produkcija: Yugoart Ponekad su fiktivni život pozoriša i onaj stvarni koji živimo neobično isprepletani. Milena i Dara su žene u “najboljim” godinama, glumice i primadone, koje žive u napuštenom […]