Nasilje nema opravdanje
VIDEO

Nasilje nema opravdanje

Što je sve nasilje i kako ga prepozna.. ? Koji su mitovi o nasilju? Kako reći NE nasilju? Svake godine više od 1,6 milijuna ljudi umire izravno zbog posljedica nasilja, a sta.. s.. čki podaci otkrivaju samo dio stvarnog stanja! Za nasilje nema opravdanja! Ova interak.. vna predstava žestokim tempom razotkriva različite situacije nasilja u svakodnevnom životu i na efektan način educira djecu o jednom od najvećih problema današnjice.