lijevo-desno

Lijevo Desno Glumac

William Shakespeare je rekao “Teatar je ogledalo stvarnosti” Antonen Arto je rekao “Stvarnost je ogledalo teatra” Ako se u teatru pojavljuju glumci, onda je logično, da se i u stvarnosti pojavljuju glumci Naša stvarnost je teatar u kojem svi mi imamo i igramo svoje uloge Aristotel je rekao “Teatar čine Vrijeme, Prostor i Radnja” Ali i naš život čine Vrijeme, Prostor i Radnja.

Naša stvarnost je veliki teatar. Miroslav Krleža je rekao “Gluma postoji sama za sebe. Može se upotrebljavati u teatru, na filmu i televiziji, ali se može upotrebljavati i u stvarnosti” Naša stvarnost, naš život je proizvodnja i igra javnih i ličnih uloga